Sportbiztosítás Extra

Union Menta

Az Union Menta balesetbiztosítás kiváló kiegészítő biztosítás lehet az MLSZ versenyrendszeréhez tartozó sportbiztosítás mellé, de akár amatőr, hobbi sportolók számára is előnyös a megkötése.
Váratlan helyzetek bármikor adódhatnak az életben, és egy balesetből való felépülés súlyos anyagi terhet jelenthet. A balesetbiztosítás által kifizetett összeg segítséget jelenthet kórházi tartózkodás miatt kieső jövedelmek, különböző kezelések, gyógyszerek költségeinek megtérítésében. Súlyos kimenetelű balesetek bekövetkezte esetén csomagtól függően 2-20 millió Forint közötti biztosítási összegre számíthatsz, akár már napi 200 Forint biztosítási díjért.

Gyakran ismételt kérdések

1) MI A TEENDŐ BALESET ESETÉN?
Amennyiben biztosítási esemény történik, kérjük, az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül töltse ki az Igénylőlap Baleseti szolgáltatáshoz nyomtatványt, eredeti formában a biztosítási esemény részletes leírásával vagy azzal tartalmilag megegyező, a biztosítási esemény elbírálásához szükséges valamennyi információt tartalmazó nyilatkozatot. A nyomtatvány elérhető a https://union.hu/ugyintezes oldalon.
A kárbejelentés lehetséges módjai:
• telefonon: az Union Biztosító Zrt. ügyfélszolgálata elérhető munkanapokon (+36-1) 486-4343 telefonszámon (Hétfő-Szerda: 8:00-16:00; Csütörtök: 8:00-20:00; Péntek: 8:00-16:00)
• személyesen az Union Biztosító Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1134 Budapest, Váci út 33.)
(Hétfő: 8:30-16:30; Kedd: 8:30-16:30; Szerda: 8:30-16:30; Csütörtök: 8:00-18:00;Péntek: 8:00-16:00)
vagy területi irodáiban. Az irodáik elérhetőségéről a biztosító honlapjáról tájékozódhat (www.union.hu/kapcsolat)
• postai úton az alábbi címre küldött levélben:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1380 Budapest Pf. 1076.)
• email-ben: ügyfelszolgálat@union.hu e-mail címre küldve
• vagy juttassa el az Igénylőlapot a TE.I.B. Kft. munkatársai részére (info@teib.hu, vagy személyes kapcsolattartója e-mail címére). Felmerülő kérdések esetén a nyomtatvány kitöltésében is szívesen segítünk!
2) KI NYÚJTHAT BE KÁRIGÉNYT?
Kárigényét a biztosított, illetve közvetlen hozzátartozója közvetlenül a Biztosítónak is benyújthatja, a Biztosító országos fiókhálózatának bármely egységénél személyesen, illetve az előző pontban felsorolt lehetőségek bármelyikén.
A Biztosító országos fiókhálózatának mindenkori listája megtalálható a www.union.hu/kapcsolat
3) KISKORÚ BIZTOSÍTOTT SÉRÜLÉSE ESETÉN KI JÁRHAT EL A BIZTOSÍTÓNÁL?
Kizárólag a kiskorú biztosított törvényes képviselője, akit bejelentéskor minden esetben azonosítani szükséges a biztosító ügyfélszolgálatán.
4) KI KAPJA A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGET?
A biztosítási összegre kedvezményezett jelölés hiányában a biztosított jogosult. Amennyiben a biztosított, adott szolgáltatás tekintetében jelölt kedvezményezettet, akkor a biztosítási összeg a kedvezményezett részére kerül kifizetésre.
5) HOGYAN JELÖLHETEK MEG KEDVEZMÉNYEZETTET?
Jelen szerződésben – eltérő megállapodás hiányában – kedvezményezett a biztosított, baleseti halál szolgáltatás vonatkozásában a biztosított örököse(i) a halál pillanatában fennálló öröklési rend szerint. A szerződő a haláleseti kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett és eljutatott nyilatkozattal jelölheti ki, és a szerződés tartama alatt bármikor visszavonhatja, illetőleg az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett más haláleseti kedvezményezettet jelölhet meg. Amennyiben a szerződő és a biztosított személye nem azonos, a haláleseti kedvezményezett jelöléshez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. A haláleseti kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a haláleseti kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte előtt meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik.
6) MIKOR ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?
A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási időtartamon belül áll fenn, biztosítási események a biztosítottnak a kockázatviselés időszakán belül bekövetkezett:
– baleseti eredetű halála,
– baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása,
– baleseti eredetű kómás állapota,
– baleseti eredetű műtéte,
– baleseti eredetű, endoszkópos technikával végzett térdműtéte,
– baleseti eredetű, endoszkópos technikával végzett egyéb műtéte,
– baleseti eredetű, helyreállító plasztikai műtéte,
– baleseti eredetű kórházi napi térítése,
– baleseti eredetű, 60 napot meghaladó kórházi ellátása,
– baleseti eredetű égése,
– baleseti eredetű csonttörése.
Többletszolgáltatás:
– közlekedési,
– tömegközlekedési,
– légi közlekedési,
– munkahelyi baleset esetén.
A biztosítás fedezete kiterjeszthető az alábbiakra:
– extrém sport tevékenység,
– nagyértékű képalkotó diagnosztika,
– személyi okmányok pótlása,
– kerékpáros baleset.
7) HOL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?
A biztosítás a világ bármely országában érvényes.
8) MIRE NEM TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosított balesete:
a) közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményben vagy más háborús cselekményben valamely fél mellett történő aktív részvétellel vagy az állam elleni bűncselekményben való részvétellel,
b) atomkárok (nukleáris hasadás vagy fúzió, nukleáris reakció, radioaktív izotópok sugárzása, ionizáló vagy lézersugárzás, valamint ezek szennyezése) folytán következik be,
c) bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függőségével összefüggésben következett be.
A biztosító nem nyújt fedezetet, nem teljesít kárkifizetést, valamint nem nyújt szolgáltatást, amennyiben ezen fedezet nyújtásával, illetve kár kifizetésével a biztosító sértené az Egyesült Nemzetek Szövetségének határozata szerinti bármely szankciót, rendelkezést vagy rendeletet, vagy az Európai Unió, Magyarország, az Egyesült Királyság, illetve az Egyesült Államok kereskedelmi, pénzügyi embargóit vagy gazdasági szankcióit, törvényeit vagy rendeleteit (amennyiben ezek nem sértik a biztosítóra vonatkozó bármely szabályozást vagy adott nemzeti jogszabályt).
A biztosítás fedezete nem terjed ki:
– a baleset előtt bármely okból már károsodott beteg, sérült vagy csonkolt testrészek és szervek, illetve ezen sérülésekből eredő későbbi következményekre;
– a napsugárzás, szolárium által okozott égési sérülésekre, hőgutára valamint fagyási sérülésekre valamint azok későbbi következményeire,
– olyan balesetekre, melyek következménye a fogak törése, bármilyen jellegű pótlása; – az olyan balesetek következményeire, melyek betegségi előzményekből erednek;
– a szokványos (habituális) ízületi ficamokra és alkati sajátosságból adódó ízületi szalag-gyengeségre;
– a patológiás törésekre;
– a foglalkozási betegségi ártalom következményeire;
– a megemelés következtében kialakuló anatómiai elváltozásokra;
– a biztosított öngyilkossága vagy annak kísérlete miatt kialakuló sérülésre vagy halálra még akkor sem, ha azt a biztosított beszámítási képességének hiányában követte el;
– lelki sérülésekre;
– ficamokra és rándulásos sérülésekre valamint azok későbbi következményeire;
– az ízeltlábúak csípésére (beleértve a kullancs-, méhcsípéseket is);
– minden olyan, a szervezet támasztórendszerét érintő ártalomra, melynek meglétére az adott baleseti esemény hívja fel a figyelmet (a degeneratív, ortopéd jellegű kórképek tartoznak ide);
– bármilyen okú porckorong sérvesedésre;
– az endoszkópos térdműtét következményeként kialakult maradandó egészségkárosodásra;
– olyan balesetekre, melyek a biztosított extrém sporttevékenységével vannak okozati összefüggésben, kivéve Extrém sport fedezet választása esetén.
A kórházi napi térítés és műtéti kockázatok nem terjednek ki azokra a kórházi beavatkozásokra, amelyek célja nem az adott sérülés gyógyítása (sérült állapotromlásának a megakadályozása), hanem esztétikai, kozmetikai kezelése.
Nem biztosíthatóak az egészségi állapotuk miatt állandó gondozásra szorulók.
A biztosító nem vállalja a fedezet nyújtását amennyiben a baleset a biztosított alábbi betegségeivel okokozati összefüggésbe hozható:
– idült szív- és keringési rendszeri betegség,
– vérzékenység,
– inzulin-függő, I. típusú cukorbetegség,
– Alzheimer-kór,
– skizofrénia,
– bipoláris zavar,
– Parkinson-kór,
– időskori demencia,
– epilepszia,
– 5 évnél régebben diagnosztizált sclerosis multiplex betegség,
– sokízületi gyulladás,
– krónikus ízületi gyulladás,
– csontritkulás megbetegedés,
– egyensúlyszerv megbetegedés,
– -7 dioptria erősséget meghaladóan rövidlátás vagy vakság, illetve aki – a biztosítás megkötését megelőző egy évben olyan balesetet szenvedett, amely miatt szakorvos által igazoltan 30 napon túl munkaképtelen volt,
– a magyar társadalombiztosítási szerv szakvéleménye, határozata alapján bármilyen fokú maradandó egészségkárosodással bír,
– dialízis kezelésben részesül.
A biztosító nem vállalja a fedezet nyújtását, amennyiben a baleset a biztosított alábbi tevékenységeivel közvetlen ok-okozati (akár foglalkozása, akár hobbitevékenysége) összefüggésbe hozható:
– bányász,
– bármilyen cirkusz-művész,
– búvár,
– munkavégzés magasban (15 méter feletti),
– fegyveres testület tagja (kivéve: adminisztratív területen dolgozó),
– fegyveres őr,
– kaszkadőr,
– légiutas-kísérő,
– pilóta (repülő, helikopter, vadászgép),
– pirotechnikus,
– pénzszállító autó sofőrje vagy annak kísérője,
– robbanóanyaggal dolgozó ipari munkás,
– tűzijáték- és csillagszórógyártó,
– vadász,
– veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi sofőrje.
Flexi csomag hivatásos sportoló részére nem köthető
9) MILYEN KORLÁTOZÁSOK VANNAK A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBEN?
– Amennyiben a biztosított életkora a biztosítási esemény időpontjában a 75. évet meghaladja, a biztosító szolgáltatása a biztosítási összeg 50%-a minden kockázat esetén.
– Ha a biztosító a biztosított számára valamely balesete miatt már rokkantsági szolgáltatást teljesített, és ugyanezen baleset miatt a biztosított a balesettől számított egy éven belül meghal, úgy a biztosító fizetési kötelezettsége csak a baleseti halál biztosítási összegének arra a részére korlátozódik, amely meghaladja a már kifizetett maradandó egészségkárosodási szolgáltatást.
– Több szerv, testrész együttes sérülése esetén az egészségkárosodási mértékek összeadódnak, de ennek mértéke a 100%-ot nem haladhatja meg.
– Amennyiben a biztosított egészségi állapota a szolgáltatást követően javul, a biztosító a már kifizetett biztosítási összeget nem igényli vissza.
– Egy baleseti eseményből eredően maximálisan a biztosítási összeg 100%-át fizeti ki a biztosító.
– Amennyiben egy műtét során egy időben több sebészeti beavatkozás szükséges, akkor a biztosító a legmagasabb besorolású műtét alapján állapítja meg a szolgáltatást.
10) MELYIK SZERZŐDÉSRE KELL BEJELENTENEM A KÁRT?
Káresemény bekövetkeztekör a kárt jelentse be Union Menta szerződésére, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – minden olyan egyéb biztosítási szerződésére, amely tartalmaz balesetbiztosítási elemet.
11)TARTALMAZ A BIZTOSÍTÁS BALESETI KÖLTSÉGTÉRÍTÉST?
Igen
12)TÉRÜL- E A KERESŐKÉPTELENSÉG (TÁPPÉNZ) A BIZTOSÍTÁSBAN?
A biztosító nem nyújt szolgáltatást keresőképtelenség esetén.
13)MILYEN IRATOKAT SZÜKSÉGES CSATOLNI AZ IGÉNYBEJELENTÉSHEZ?
Az igénybejelentéshez a vonatkozó Biztosítási feltételekben felsorolt, az adott biztosítási szolgáltatás elbírálásához szükséges dokumentumokat kell csatolni, amelyek az alábbiak:
Minden biztosítási szolgáltatás iránti igényhez be kell nyújtani a biztosított személyi igazolványának másolatát, valamint az Igénylőlap Baleseti szolgáltatáshoz nyomtatványt kitöltve, eredeti formában a biztosítási esemény részletes leírásával. A szolgáltatási nyomtatványhoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
– amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban rendőrségi, közigazgatási, tűzvédelmi, munkavédelmi vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett, illetőleg az eljárás anyagának részét képező iratok másolata (büntető eljárásban és szabálysértési eljárásban meghozott jogerős határozat csak abban az esetben, ha az a kárigény/szolgáltatási igény benyújtásakor már rendelkezésre áll
– ittasság illetve bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek, toxikus anyagok hatásának vizsgálatáról készült orvosi irat másolata,
– közlekedési baleset esetén, amennyiben a gépjármű vezetője a biztosított volt, érvényes vezetői engedélyének másolata,
– az első, akut ellátást igazoló orvosi dokumentum másolata (ennek hiányában a biztosító nem teljesít baleseti szolgáltatást),
– a kórházi zárójelentés(ek) másolata(i),
– a kórházi betegellátás során keletkezett iratok hitelt érdemlő másolata(i) a (fekvőbetegként) kórházban töltött napok számáról.
Halál esetén a fentieken kívül még az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
– a halotti anyakönyvi kivonat másolata,
– a halottvizsgálati bizonyítvány másolata,
– a kedvezményezett jogosultságát igazoló okirat másolata (pl. jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány)
14)MIKOR KAPOM MEG A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGET?
A biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához, illetve a teljesítéshez szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesíti. A biztosító szolgáltatásait a kedvezményezett részére amennyiben rendelkezik folyószámlával utalással, egyéb esetekben postai úton teljesíti. A biztosító a biztosított halála esetén – a baleseti halál kockázat kivételével – kizárólag abban az esetben köteles a biztosítási szolgáltatás teljesítésére, ha a szolgáltatási igény bejelentésére még a biztosított életében sor került.