MLSZ versenyrendszeréhez tartozó sportbiztosítás

Fair play a labdarúgókért

Élvezd önfeledten a labdarúgást sportolóként! A kispályától a válogatott mérkőzésekig biztosítottak az MLSZ futballistái és munkavállalói a meccsek ideje alatt.

 

 • Balesetbiztosítás a pályán a meccsnapokra, edzésekre, és edzőtáborokra. Sőt, még az oda- és visszaútra is!
 • Mindez költségmentes számodra.
 • Súlyos balesetek esetén és balesetből eredő kórházi ápolásra is érvényes a biztosítás.

Gyakran ismételt kérdések

1) MI A TEENDŐ BALESET ESETÉN?

Amennyiben biztosítási esemény történik, kérjük, töltse ki a Szolgáltatási igénybejelentő lapot, mely elérhető az MLSZ és az MLSZ megyei igazgatóságainak honlapjain és a Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatain országszerte.
13745 – Szolgáltatási igénybejelentő lap a Magyar Labdarúgó Szövetség számára

2) KI NYÚJTHAT BE KÁRIGÉNYT?

Kárigényt a biztosított, illetve közvetlen hozzátartozója közvetlenül a Biztosítónak is benyújthatja, a Biztosító országos fiókhálózatának bármely egységénél személyesen, illetve postai úton. A Biztosító országos fiókhálózatának mindenkori listája megtalálható a www.groupama.hu honlapon is.

3) KISKORÚ BIZTOSÍTOTT SÉRÜLÉSE ESETÉN KI JÁRHAT EL A BIZTOSÍTÓNÁL?

Kizárólag a kiskorú biztosított törvényes képviselője, akit bejelentéskor minden esetben azonosítani szükséges a biztosító ügyfélszolgálatán.

4) KI KAPJA A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGET?

A biztosítási összegre kedvezményezett jelölés hiányában a biztosított jogosult. Amennyiben a biztosított, adott szolgáltatás tekintetében jelölt kedvezményezettet, akkor a biztosítási összeg a kedvezményezett részére kerül kifizetésre.

5) HOGYAN JELÖLHETEK MEG KEDVEZMÉNYEZETTET?

Az erre rendszeresített nyomtatványon, mely elérhető az MLSZ és az MLSZ megyei igazgatóságainak honlapjain és a Groupama Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatain országszerte.
14707 – Biztosítotti nyilatkozat a GB160 jelű Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerződéshez

6) MIKOR ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?

Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a haláleseti és a rokkantsági szolgáltatások kivételével a kockázatviselési időszakon belül a mérkőzéseken (hivatalos verseny és barátságos verseny), edzéseken, edzőtáborokban bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki, valamint az esemény helyszínére történő utazásra és a visszaútra.

7) HOL ÉRVÉNYES A BIZTOSÍTÁS?

A biztosítás a világ bármely országában érvényes.

8) MIRE NEM TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?
 • Már meglévő egészségkárosodásokra és az ezekkel közvetlenül összefüggésbe hozható biztosítási eseményekre.
 • Nem orvosi szakvégzettségű személy általi kezelés esetére.
 • Biztosított súlyosan ittas állapotával okozati összefüggésben bekövetkező eseményekre.
 • Kábítószer vagy bódító hatású anyag, továbbá nem orvos által előírt gyógyszer fogyasztása miattitudatzavar vagy a belátási képesség csökkenése miatt bekövetkező biztosítási eseményekre.
 • A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét. Továbbá, ha a biztosítási eseményt jogellenesen, szándékosan vagy gondatlan magatartásával a szerződő fél vagy a biztosított, vagy a velük közös háztartásban élőhozzátartozójuk okozta.

page1image62246976 page1image62247184page1image62247392page1image62247600

A tájékoztatás nem teljes körű. A biztosító mentesülésének és kizárásának eseteiért kérjük, mindenképpen ismerje meg a biztosításunkra vonatkozó részletes biztosítási feltételeket, mely a Groupama Biztosító honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban, valamint az MLSZ, illetve az MLSZ megyei igazgatóságainak honlapjain elérhető.

9) MILYEN KORLÁTOZÁSOK VANNAK A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETBEN?

A GB160 jelű Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Különös Feltételei és Ügyféltájékoztatótól eltérően:

 • a Biztosító egy biztosítási eseményből eredően csak egy, a legnagyobb összegű térítésre jogosítószolgáltatásra fizet.
 • Egy adott biztosítási eseményből eredő több csont törése esetén a biztosító egy, a magasabb szolgáltatásrajogosító csonttörés alapján teljesít szolgáltatást.
 • A biztosító egy baleset miatt szükségessé vált több műtéti beavatkozás közül a legnagyobb műtétibeavatkozást téríti.
10) MELYIK SZERZŐDÉSRE KELL BEJELENTENEM A KÁRT?

Egy biztosítási eseményből adódóan a biztosító csak és kizárólag egy biztosítási szerződésre nyújt térítést.

Amennyiben a káresemény a GRASSROOTS COCA-COLA tornán résztvevő középiskolás diákok, labdarúgók edzésén vagy versenyén történt, a 874689888 számú GB160 Csoportos élet-, baleseti- és egészségbiztosítási szerződésre szükséges a kárt bejelenteni.

Amennyiben a káresemény a FAIR PLAY CUP torna alatt történt a 874689771 számú GB160 Csoportos élet-, baleseti- és egészségbiztosítási szerződésre szükséges a kárt bejelenteni.

Amennyiben a káresemény a Városi kispályás és Egyetemi bajnokság alatt történt, a 903847341 számú GB160 Csoportos élet-, baleseti- és egészségbiztosítási szerződésre szükséges a kárt bejelenteni.

Amennyiben a káresemény a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programjában történt, a 903847549 számú GB160 Csoportos élet-, baleseti- és egészségbiztosítási szerződésre szükséges a kárt bejelenteni.

Amennyiben a káresemény egyéb versenyen vagy edzésen történt, abban az esetben a káreseményt a 874689938 számú, a Magyar Labdarúgó Szövetség által kötött általános GB160 Csoportos élet-, baleseti- és egészségbiztosítási szerződésre szükséges a kárt bejelenteni.

11)TARTALMAZ A BIZTOSÍTÁS BALESETI KÖLTSÉGTÉRÍTÉST?

A biztosító nem téríti a baleset kapcsán felmerült költségeket, számlákat.

12)TÉRÜL- E A KERESŐKÉPTELENSÉG (TÁPPÉNZ) A BIZTOSÍTÁSBAN?

A biztosító nem nyújt szolgáltatást sem baleseti, sem betegségi keresőképtelenség esetén.

13)MILYEN IRATOKAT SZÜKSÉGES CSATOLNI AZ IGÉNYBEJELENTÉSHEZ?

A benyújtandó iratokra vonatkozóan részletes tájékoztatás a szolgáltatási igénybejelentőn található, kérjük, szíveskedjen azt figyelmesen áttanulmányozni.
Néhány példa leggyakoribb káreseményekre, és a benyújtandó iratokra vonatkozóan:

–  a diagnózis megnevezése (pld: csonttörés, szalagszakadás) az orvosi dokumentációban nem elegendő. Szükséges a részletes orvosi leírás pl: röntgen leírás, MR/ultrahang vizsgálat írásos eredménye is.

–  A sportorvosi engedélyt nem kéri a biztosító csak a versenyigazolványt, a két dokumentáció nem ugyanaz.

–  A gyorsabb szolgáltatás érdekében érdemes bankszámlaszámot megadni az igénybejelentőn.

14)MIKOR KAPOM MEG A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGET?

„A szolgáltatást a biztosító az igényelt összes dokumentum benyújtásától számított 15 napon belül teljesíti.”